Modell 6 s

Finns i storlek x-smal, smal, medium, large

Model 6K= Kardborr på samtliga remmar
Model 6S= Spännen på samtliga remmar
Model 6 VS1= Vändsölja på övre rem, kardborr på de nedre remmarna
Model 6VS2= Vänsölja på de två övre remmarna, kardborr på den nedre remmen
Model 6 VS3= Vänsölja på samtliga remmar

en beskrivning saknas

Beställ